Kostnaden

Vad blipp kostar att använda och vem som betalar för vad.

Praktiska detaljer (köpa/sälja bil med blipp)