Vad är amortering?

Amortering är avbetalningen du gör på din skuld till finansbolaget.