Vad är kontrollkod?

Kontrollkod är en tiosiffrig kod som finns på ditt gula registreringsbevis. Börjar med en tvåa.