Vad är utfärdandedatum?

När Transportstyrelsen utfärdade ditt registreringsbevis. Det senaste datumet är det som är giltigt.