Vad behövs för att ägarbyta?

Säljarens senaste registreringsbevis. Det senaste regbeviset bestäms av ett utfärdandedatum som ni ser i tjänsten innan ni bokar att ni ska möta köparen.