Vad händer om jag krockar bilen?

Då kontaktar du ditt försäkringsbolag där du har din bilförsäkring.